Romanian Tanka Poets, in Romanian and English, Volume 2

Edited and translated by Magdalena Dale
Our first ever Special Feature was ‘25 Romanian Tanka Poets, in Romanian and English’ edited by Vasile Moldovan and Magdalena Dale. Five years later, it remains one of the most frequently viewed pages on our website. Therefore, we are pleased to present Volume 2: twenty-five more tanka poems in Romanian and English, edited by Magdalena Dale. —M. Kei, Publisher

1) Cornelia Atanasiu

Perna de ierburi
îl ține treaz o noapte
cu amintiri—
Parcă-aude pasul ei
prin frunzele căzute

A pillow of herbs
keeps him awake at night
with memories—
it seems that he hears
her steps through fallen leaves

Translation: Magdalena Dale


2) Nicolae Atanasiu

E frig și-n casă
cu iubita plecată
de-o săptămână
Paingul tot așteaptă
să mai pun un lemn pe foc

With my sweetheart away
in the house it’s also cold
for a week
The spider still waiting
to put another log on the fire

Translation: Magdalena Dale


3) Jules Cohn Botea

Diamantele—
în pânza paingului
stropii de ploaie.
Ca-n viață de multe ori
strălucirea te înșală.

Diamonds—
caught in the spider’s web,
raindrops.
Just as in life so often
the glow can be deceptive.

Translation: Magdalena Dale and M. Kei


4) Virginia Stanciu-Butescu

Amintiri prinse
în pozele din album
ascund magia . . .
lângă aburii de ceai
călătoresc în trecut

Memories caught
in photo album pictures
hide the magic . . .
near vapours of tea
I travel in the past

Translation: Magdalena Dale


5) Marius Chelaru

Picuri de apă
curg peste chipul tău
pierdut în noapte
din întuneric șoptesc
doar uitarea și vântul

Water drops
flow over your face
lost in the night
only the oblivion and the wind
whisper from darkness

Translation: Magdalena Dale


6) Șerban Codrin

Încă o seară
de mai peste mormântul
călătorului—
care de care se-ntrec
spinii să înflorească

One more May evening
over the tomb
of the traveler—
each and all of the
thorns compete to flourish

Translation: Alexandra Flora Munteanu


7) Magdalena Dale

Un trandafir roșu
împovărat de rouă
este încă viu
nimic nu poate stinge
văpaia primei iubiri

A red rose
burdened with dew
is still alive
nothing can extinguish
this flame of the heart

Translation: Magdalena Dale


8) Iulian Dămăcuș

Sub stropii ploii
frunzele vişinilor
clape de pian—
pe geamul întredeschis
o partitură de jazz

Under rain drops
the leaves of cherry trees
piano keys—
on the half-open window
a score of jazz

Translation: Iulian Dămăcuș


9) Dan Doman

Sub un molid
încovoiat de omăt
cântă pițigoiul—
cu spiritul tânăr urc
poteca de-altădată

Under a spruce
bent by the heavy snow
a titmouse sings—
with a young spirit I climb
the trail of yesteryear

Translation: Dan Doman


10) Ioan Găbudean

Bătrânul pictor
cu pensula tremurând
în vântul toamnei—
pline de emoție
aceste crizanteme

Old painter
with trembling brush
in the wind of autumn—
thrilled these
chrysanthemums

Translation: Ioan Găbudean


11) Letiţia Iubu

Zile însorite,
miros de pământ reavăn
şi pâine caldă.
Trilul ciocârliei
în lanul de secară

Sunny days
smell of moist ground
and new bread.
Skylark’s trill
into the rye field

Translation: Letiţia Iubu


12) Utta Siegried Konig

Din pur obicei
căutarea scoicilor
în zori pe nisip—
doar o perlă . . . şi-aceea
pierdută dintr-un cercel

just out of habit
searching of shells
at dawn on the sand—
just a pearl . . . and that one
lost from an earring

Translation: Magdalena Dale


13) Ioan Marinescu

Mă părăsește
un nasture de haină
fără regrete—
prin cheutoarea nopții
se dă de-a dura luna

A button off my jacket
left me without
regret—
but the moon slips in
through the buttonhole of night

Translation: Magdalena Dale and M. Kei


14) Vasile Moldovan

Singur singurel
în noaptea Anului Nou
cu lumina stinsă
privesc cum focul sobei
iscă umbre pe pereţi

Quite alone
in the New Year night
not a lamp
only the fireside light
moving shadows on the walls

Translation: Magdalena Dale


15) Teodora Moțet

Parte din sufletul meu
florile ce s-au pierdut
în iarna asta
pe geamuri stăruie
închipuiri de gheață

The lost flowers
were part of my soul,
in this winter
on my windows still
persist phantasms of ice

Translation: Teodora Moțet, Magdalena Dale, and M. Kei


16) Mara Paraschiv

Îmbăiată în raze
buburuza stârnește
păpădiile coapte.
Vântul hoinar le cheamă
pe țarina pustie

Bathed in sun
the ladybird stirs up
the dandelion’s fluff.
The wandering wind calls to them
in a desolate field

Translation: Mara Paraschiv, Magdalena Dale, and M. Kei


17) Oprica Pădeanu

De dimineață
pe un ram greu de muguri
păsările în tril,
toate sunt pereche
doar eu stau stingheră

At dawn
on a branch loaded by buds
the birds are singing,
all are paired
while I sit alone

Translation: Magdalena Dale


18) Paula Romanescu

Brazii pe creste
şi albul zăpezilor
zării năframă.
Prizonieri ai vorbei
noi invocăm tăcerea

Fir trees on the ridge
and the white of snow
veils the horizon.
Prisoners of words,
we invoke the silence

Translation: Magdalena Dale


19) Cristina Rusu

Alte chipuri
ne privesc în tăcere
dincolo de râu
un curcubeu uneşte
cele două maluri

Other faces
gaze at us in silence
beyond the river
a rainbow unites
the two river banks

Translation: Magdalena Dale


20) Constantin Stroe

Amurg de toamnă
când vântul adie
ca un suspin—
bunica-şi aminteşte
clipa copilărie

Autumn twilight
when the wind blows gently
like a sigh—
grandmother remembers
a childhood moment

Translation: Vasile Moldovan


2). Luminița Suse

frunză după frunză
stejarul tatălui meu
a ars și s-a stins
dragonul de altădată
e un schelet acum

leaf by leaf
father’s oak flamed
then cooled off
once a dragon
now a skeleton

Translation: Luminița Suse


22) Marian Nicolae Tomi

Nici o casă pe țărm—
ploaie rece, măruntă,
torente iuți;
pe aripi de pescăruși
stropii nu lasă urme

No house on the shore—
cold rain, drizzle,
speedy torrents;
on the wings of seagulls
splashes do not leave traces

Translation: Marian Nicolae Tomi


23) Eduard Țară

Încă-mi amintesc
visul ei de-a avea un iaz
plin cu nuferi—
din ce în ce mai grea
steaua din ceaiul meu

I still remember
her wish to have a pond
filled with water lilies—
in my tea a single star
heavier and heavier

Translation: Eduard Țară


24) Ana Udrea

Când eram copil
mă-nfiora mireasma
florilor de mai.
Nu ştiam ce repede
se vor risipi în vânt

When I was a child
the fragrance of May flowers
made me shiver.
I didn’t know how quickly
they will scatter in the wind

Translation: Ana Udrea


25) Luciana Vladimir

Pe ulita goalá
duse de-un vânt usor
frunze uscate
îmi acopăr încet urma . . .
ce–a mai rámas din ea

On the deserted street
carried by the gentle wind,
the dry leaves
cover lightly my trace . . .
what remained of it

Translation: Luciana Vladimir


© 2014